In-Tens voor kinderen

Kinderen

Ook bij kinderen kan stress negatief werken. Spanning wordt een probleem als het te lang duurt en de hevigheid te groot is. Klachten die kinderen dan kunnen opbouwen zijn: hoofdpijn, buikpijn, problemen met inslapen, gebrek aan eetlust, overactief of juist teruggetrokken.

Deze spanning kan ontstaan door ingrijpende gebeurtenissen zoals echtscheiding, verhuizing of opname in het ziekenhuis. Maar ook oorzaken als een te drukke agenda, er niet bij horen op school, te hoge eisen die een kind aan zichzelf stelt of anderen aan hem stellen of door feesten zoals bijvoorbeeld Sinterklaas.

In mijn praktijk komen ook kinderen, vaak omdat ouders merken dat er iets met hun kind aan de hand is. Altijd voer ik een intakegesprek met de ouders en een gesprek met het kind. Aan de hand daarvan bekijk ik of men bij mij aan het juiste adres is en verwijs ik eventueel door.

Weerbaarheid en zelfvertrouwen

Net als bij volwassenen, speelt ook bij kinderen het weerbaar kunnen zijn een grote rol. Zoals volwassenen moeite kunnen hebben met ‘nee zeggen’ en aan te geven wat zij werkelijk willen, zo speelt dit soms ook voor kinderen. Sommige kinderen worden gepest wat hun zelfvertrouwen aanzienlijk ondermijnt en het op een prettige manier naar school gaan niet bevordert.

Werken aan zelfvertrouwen, weerbaar zijn, vind ik zelf ontzettend leuk. Dat komt omdat ik mensen en kinderen zie groeien, hun gedachten en houding veranderen. Gaandeweg de begeleiding komt er een ander kind binnen. Ik werk met materiaal dat speciaal is ontwikkeld voor kinderen. We oefenen in de praktijkruimte maar ook worden oefeningen voor thuis gegeven. Dat is n.l. mijn visie: alleen praten helpt niet, je moet je het nieuwe gedrag eigen maken en uitproberen. Dat is een klus, dat weet ik, maar ik weet ook dat het kan. Autorijden leerden we immers ook niet door twee keer achter het stuur te zitten?

Verwerken van nare ervaringen

Dat er ‘iets’ aan de hand is met uw kind, merken ouders geleidelijk. Soms is een kind obsessief bezig met een gebeurtenis vooral tijdens het spelen, het gedrag kan sterk veranderen: een kind gaat weer in bed plassen, wordt lastiger, krijgt nachtmerries, is angstiger en kan zich terug trekken. Een kind dat ‘s nachts nare dromen of nachtmerries heeft, heeft behalve een gestoorde nachtrust, ook vaak last van het naar wakker worden. De dag wordt dan al angstig of boos begonnen.

Daar waar kinderen te maken hebben gehad met negatieve, moeilijke of niet verwerkte ervaringen, gebruik ik de EMDR-methode. Dit is een kortdurende, effectieve methode waarin ik getraind en gecertificeerd ben. Ik heb tevens de aanvulling ‘EMDR voor kinderen’ gevolgd. Voor meer info over EMDR en mijn werkwijze, klik hier.

Deze methode is uitermate geschikt voor kinderen. De minimum leeftijd hiervoor is ca. 4 jaar.

Laatste berichten