EMDR en traumabegeleiding

EMDR en traumabegeleiding

Het is nu al zó lang geleden, maar nog steeds ben ik bang.

Ik durf niet meer langs die plek te gaan, ik loop liever om.

Ik word nog steeds wakker met nachtmerries.

Mijn kind trekt zich steeds meer terug. Ik weet niet meer wat ik moet doen.

Een mens kan heel veel aan. Schokkende ervaringen worden meestal goed verwerkt. Maar soms zijn er ervaringen in een mensenleven die beschadigend kunnen werken, waar iemand last van blijft houden. Bijvoorbeeld getuige zijn van een ernstig verkeersongeval, een beroving, gebeurtenissen op het werk of ervaringen uit het verleden zoals pesten op school, die nog telkens hun tol eisen. Het leven wordt lastiger door zich opdringende herinneringen, nachtmerries maar ook schrik- en vermijdingsreacties. Angst kan ontstaan, boosheid, verdriet, schaamte.

 

EMDR een kortdurende, effectieve methode

In mijn praktijk merkte ik dat stress soms in relatie staat met slecht verwerkte, nare gebeurtenissen. Ik gebruik bij traumabegeleiding o.a. de EMDR-methode, waarin ik getraind en gecertificeerd ben. EMDR staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Ik help de herinneringen aan de nare gebeurtenissen te verwerken waardoor de klachten verdwijnen en in elk geval verminderen.

Emdr is een relatief nieuwe manier van traumabegeleiding. Wetenschappelijk onderzoek heeft uitgewezen dat EMDR de meest effectieve manier is voor het verwerken van psychotrauma’s. Ik ben er zelf erg enthousiast over, in de eerste plaats omdat ik merk dat het ècht helpt bij het goed verwerken en in de tweede plaats omdat het een kortdurende methode is. Een cliënt verwoordde het zo ‘het is net of mijn verstand en gevoel nu bij elkaar zijn gekomen’, een ander zei ‘de beladenheid is ervan af’.

 

Intake

In het intakegesprek wordt aandacht besteed aan uw klachten, de oorzaak en achtergronden daarvan en wordt bekeken welke therapie of coaching het beste aansluit.

 

Hoe verloopt een consult?

Bij de EMDR-methode wordt tevens gekeken naar wat mensen willen bereiken. Hoe willen zij over zichzelf, de betreffende gebeurtenis denken? Ik vraag mensen in gedachten terug te gaan naar de nare gebeurtenis, waarna ik vraag mijn hand te volgen. Deze beweeg ik heen en weer voor het gezicht op ongeveer 30 cm afstand. Aan het begin en eind van de sessie wordt op een schaal van 1 op 10 gescoord. Emdr is gebaseerd op de snelle oogbewegingen in de REM-slaap. Ik vind het belangrijk om voelbaar en zichtbaar aanwezig te zijn, mensen doen het niet alleen! En het wonderlijke ontstaat dan: de herinnering verliest aan kracht en heftigheid, het wordt makkelijker om aan de nare gebeurtenis terug te denken, de emotionele lading valt weg, soms ontstaan nieuwe gedachten en inzichten. De nare ervaring wordt niet uitgewist, zij blijft bestaan maar het wordt veel beter te hanteren. Na een sessie worden mensen vaak moe, dromen meer of herinneringen komen boven. Dit kan een paar dagen duren.

Laatste berichten